Copyright © 2002 RNDr. Libor Dostálek

Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS

Velký průvodce protokoly TCP/IP: bezpečnost

 

Vážení čtenáři „Velkých průvodců“,

          jsem rád, že vám mohu na tomto webovém serveru vystavit několik zajímavých textů. Jedná se nejenom o ukázky z o obou publikací, ale i texty, které se do této knihy nevešly.  Dále je zde vystaven mnohý software citovaný v uvedené publikaci. Nakonec jsou zde i  odkazy na  důležité internetové normy.

Mnoho štěstí Vám přeje Libor Dostálek 

Úryvky z jednotlivých kapitol

Tutorial PKI (Konference Europen, Jetřichovice, 2. června 2002)

Tento tutorial osobně doporučuji přečíst před tím než se přistoupí ke studiu publikace "Velký průvodce TCP/IP: bezpečnost" (konec konců, tak byl i tento tutorial myšlen).

Starší texty

Texty A. Kabelové

Učebnice ASN.1 

Lokální archiv norem


RFC

Normy RFC jsou uloženy   jsou uloženy v adresáři Download\NORMY\RFC. Některé nejstarší normy označené  v indexu "Not online" např. RFC-8  nejsou k dispozici. 

RIPE

Normy RIPE jsou uloženy v adresáři Download\NORMY\RIPE. Index RIPE.

PKCS

Normy PKCS jsou uloženy v adresáři Download\NORMY\PKCS. 


WAP

Normy PKCS jsou uloženy v adresáři Download\NORMY\WAP. 

 SET

Standardy SET verze 1 jsou uloženy v adresáři Download\NORMY\SET.

 FrameRelay

Specifikace FrameRelay je uložena v adresáři Download\NORMY\FrameRelay. 

 

 Kódy zemí světa  (txt)

 

Zajímavý software

Zajímavý software je uložen v podadresářích adresáře  http://www.cpress.cz/knihy/tcp-ip-bezp/Download

Software byl vybrán na radu P. Břehovského a V. Rameše.

Vytvoření CD

K novějším verzím "Velkých průvodců" již nejsou přiložena CD. Důvod je velice prostý. Publikace se postupně s dalšími vydáními stále více nafukují texty. S větším počtem stránek pak roste i cena publikace. Byla zvolena strategie publikovat co nejvíce stránek i za cenu, že do publikace nebude vloženo CD.

Pokud jste na CD zvyklí, pak si jej můžete vyrobit sami. Stáhněte si jeho obsah z této stránky a rozbalte si jej na CD-R. Zazipované CD je uloženo v souboru Download\CD\CD.zip

 

 K historii textů:

Texty na uvedená témata  jsme s A.Kabelovou začali tvořit k počítačovým školením. V letech 1995 až 1998 jsme je postupně uveřejňovali na webovém serveru info.pvt.net, který byl v roce 2001 přejmenován na info.pvt.cz.  Tyto texty nebyly později obnovovány a zůstaly v podobě z roku 1998.

Texty však byly postupně zásadně přepracovány a doplněny. Tentokrát vyšly jako tištěné publikace a elektronické knihy (e-book) v nakladatelství Computer Press. Tak postupně vznikl „Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS“ a  později „Velký průvodce protokoly TCP/IP: bezpečnost“.  


Připomínky a náměty můžete zasílat elektronickou poštou