Corporate identity
     
Corporate identity
Corporate identity
 
Corporate identity
   
Corporate identity   Corporate identity
 

Úvod

Motivácia

Vizuálna identita alebo corporate identity spoločnosti je hlavným z ukazovateľov vnútornej kultúry a image spoločnosti navonok. Pri rozhodování partnerov nerozhoduje iba kvalita ponuky, ale rovnako aj spôsob jej prezentácie. Kvalitná vizitka či perfektný hlavičkový papier bývajú často práve tým faktorom, ktorý vychýli jazíček váh pri strategických rozhodnutiach spoločnosti. Kvalitne spracovaná vizuálna identita často oddeľuje vysoko rozvinuté firmy s 
prepracovaným vnútorným manažmentom od ich slabšej konkurencie.

Všeobecné informácie

Vizuálna identita (korporátna identita, Corporate identity) predstavuje neoddeliteľnú súčasť moderných a dynamických spoločností. Je kľúčovým prvkom vonkajšieho Image spoločnosti. Určuje spôsob vystupovania spoločnosti navonok, vplýva prakticky na všekty výstupy 
spoločnosti a jej obraz spoločnosti v očiach partnerov, subdodávateľov a 
klientov.

Zmena korporátnej identity často súvisí so zmenou filozofie spoločnosti, prípadne jej významnou rekonštrukciou. Korporátna identita súvisí aj s marketingovými, psychologickýcmi a spoločenskými aspektmi spoločnosti. 

Na vytváranie vizuálnej identity sa špecializujú mnohé dizajnérske firmy, ktorých výstup býva zhmotnený do manuálu
korporátnej identity (Corporate identity manual). Tento obsahuje grafické ukážky všetkých navrhovaných elementov identity spolu s presnými návodmi na ich 
správne používanie.

Najdôležitejšími elementmi korporátnej identity sú:

  1. Názov spoločnosti
  2. Logo spoločnosti
  3. Značka spoločnosti, prípadne jej produktových rád
  4. Font
  5. Farba
  6. Dizajn firemných tlačív, hlavičkových papierov, obálok, reklamných predmetov, design manuálu a vizuálneho štýlu prezentujúceho spoločnosť
  7. Ďalšie grafické prvky (dizajn označenia áut, budov a pod.)
  8. Pravidlá komunikácie

Definícia

Korporátna identita je konzistentný obraz vytváraný spoločnosťou prostredníctvom jej priamej alebo nepriamej komunikácie. Tento obraz zvyčajne pozostáva z dôsledného používania špecifických farieb, typov písma, grafík, grafických schém (layout) a loga.

V oblasti marketingu korporátna identita reprezentuje "osobnosť" spoločnosti, ktorá je navrhnutá tak, aby sa zhodovala s
cieľmi spoločnosti a pomáhala dosiahnúť obchodné ciele. Zvyčajne je vizuálne prezentovaná politikou vývoja a uplatňovania značky.

 

 
 
Corporate identity   Corporate identity
 
  Corporate identity   Corporate identity  
   
© 2007 Corporate identity
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.